Agroplus premium foods

 • utveckling av nya salixsorter

  European Willow Breeding har sedan 2011 korsat fram nya salix-kloner från väl definierade föräldrarkloner. De fyra nya sorterna som tagits fram kommer att vara till försäljning 2013.
  Läs mer.

 • Salixsticklingar planteras

  Salix planteras i form av sticklingar med hjälp av en 4-radig maskin med en kapacitet på ca 1 hektar per timme.
  Läs mer.

 • Balning med BioBaler

  Salix skördas med hjälp av en BioBaler som hugger, krossar och balar i ett svep för en effektivare hantering av salixen som biomassprodukt. Kapaciteten ligger på ca 0,25ha/h vilket ger 20 balar a´500kg.
  Läs mer.

Välkommen!

European Willow Breeding AB (EWB) är ett nybildat företag, ägt av fyra aktörer med lång erfarenhet av Salixmarknaden. Vi har börjat att ta fram nya sorter av Salix för olika klimatområden i Europa och för olika ändamål. På fördelaktiga villkor kommer plantproduktion och försäljning licensieras ut.

De första sorterna kan börja säljas redan under våren 2013. Nya sorter kommer sedan successivt att tas fram och lämnas över till våra producenter och säljare. Ett första bas-material av registrerade sorter, i form av rotade plantor, har redan under våren skickats ut som en första start för sticklingsproduktionen. För att se Stig Larsson prata om nya salixsorter, klicka här.