Agroplus premium foods

  • utveckling av nya salixsorter

    European Willow Breeding har sedan 2011 korsat fram nya salix-kloner från väl definierade föräldrarkloner. De fyra första sorterna är nu sortskyddade och finns till försäljning.

  • Salixsticklingar planteras

    Salix planteras i form av sticklingar med hjälp av en 4-radig maskin med en kapacitet på ca 1 ha/tim.

  • Balning med BioBaler

    Salix skördas med hjälp av en BioBaler som hugger, krossar och balar i ett svep för en effektivare hantering av salixen som biomassaprodukt. Kapaciteten ligger på ca 0,25 ha/tim, vilket ger 20 balar á 500 kg.

Välkommen!

European Willow Breeding AB (EWB) är ett nybildat företag, ägt av fyra aktörer med lång erfarenhet av Salixmarknaden. Vi har börjat ta fram nya sorter av Salix för olika klimatområden i Europa och för olika ändamål. På fördelaktiga villkor kommer plantproduktion och försäljning att licensieras ut. Nya sorter kommer sedan successivt att tas fram och lämnas över till våra producenter och säljare.