Agroplus premium foods

 • utveckling av nya salixsorter

  European Willow Breeding har sedan 2011 korsat fram nya salix-kloner från väl definierade föräldrarkloner. De fyra första sorterna är nu sortskyddade och finns till försäljning.

 • Salixsticklingar planteras

  Salix planteras i form av sticklingar med hjälp av en 4-radig maskin med en kapacitet på ca 1 ha/tim.

 • Balning med BioBaler

  Salix skördas med hjälp av en BioBaler som hugger, krossar och balar i ett svep för en effektivare hantering av salixen som biomassaprodukt. Kapaciteten ligger på ca 0,25 ha/tim, vilket ger 20 balar á 500 kg.

Förädling

Urval sker från korsningar mellan väl definierade föräldrakloner. Sorter registreras och sortskyddas efter urval i jämförande försök. Förädlingen sker med stor erfarenhet. Hittills har arbetet gått som planerat och ett flertal kloner och potentiella sorter finns odlade på vårt försöksfält vid Billeberga i Skåne. Korsningsarbetet under 2012 och 2013 har skett med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten. Åtta sorter har hittills registrerats hos sortmyndigheten inom EU. Fyra av dessa har genomgått nödvändig prövning och är nu certifierade och klara till försäljning.

 

 

Certifierade:

 • Estelle. En korsning mellan sorterna Inger och Sven
 • Wilhelm. En korsning mellan sorterna Sherwood och Björn
 • Birgit. En korsning mellan Inger och Olof
 • Erik. En korsning mellan Tordis och Björn

Fortfarande under prövning:

 • Ester, En korsning mellan Linnéa och ”Shrubby willow”
 • Winter, En korsning mellan Tordis och en vinterhärdig rysk klon
 • Emma. En korsning mellan Tordis och Olof (certifierad 2016)
 • Bella. En korsning mellan Inger och Wilhelm (certifierad 2016)

Även ”sorter” under prövning kan köpas, men då under sina provisoriska beteckningar. Kommande omgång av sorter kommer att kunna passa dels för torrare och varmare odlingsområden och dels för kallare områden som kräver en bättre frosttålighet. Den typen av material finns nu i det som provodlas i förädlingsförsöken vid Billeberga. Det materialet kommer att placeras ut i försök i områden de är avsedda för så snart som möjligt.