Agroplus premium foods

  • utveckling av nya salixsorter

    European Willow Breeding har sedan 2011 korsat fram nya salix-kloner från väl definierade föräldrarkloner. De fyra första sorterna är nu sortskyddade och finns till försäljning.

  • Salixsticklingar planteras

    Salix planteras i form av sticklingar med hjälp av en 4-radig maskin med en kapacitet på ca 1 ha/tim.

  • Balning med BioBaler

    Salix skördas med hjälp av en BioBaler som hugger, krossar och balar i ett svep för en effektivare hantering av salixen som biomassaprodukt. Kapaciteten ligger på ca 0,25 ha/tim, vilket ger 20 balar á 500 kg.

Salix som gröda
PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administrator
2012-06-24 09:53

Salix är en flerårig åkergröda, som odlas för produktion av ett vedartat biobränsle. Grödan planteras med stamsticklingar, ca 20 cm långa, med hjälp av olika typer av planteringsmaskiner. Salix kan planteras och sedan skördas under ett antal skördecykler utan att behöva planteras om. Nya skott växer upp från de skördade stubbar.

 

 

 

Skörd sker vanligen med ett direktflisande aggregat från vilken flisen direkt lastas på vagnar/container för leverans till värmeverk. Andra former av skördesystem håller på att utvecklas, såsom system med balning eller buntning av hela skott. Detta ger då ett torrt bränsle som med fördel kan flisas eller eldas direkt i storbal för små och medelstora pannor.

Senast uppdaterad 2014-10-09 09:59